Expertisebureau

Expertisebureau

Soms hebben bedrijven behoefte aan tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij grote werkdruk of het ontbreken van expertise. In die gevallen kunt u een beroep doen op E-Control. De belangrijkste diensten van E-Control zijn:

voor projectontwikkelaars, bouwmanagement-, architecten- en onafhankelijke werktuigkundige adviesbureaus


- verzorging van het programma van eisen;
- toetsing van elektrotechnische ontwerpen aan de geldende normen;
- diverse berekeningen (o.a. verlichtings- en kabelberekeningen);
- digitaal uittekenen van concepten;
- kostenramingen;
- controle van prijsopgaven (eventueel met bijgevoegde open calculatie);
- beoordeling van bestaande installaties op hergebruik c.q. uitbreiding;
- directievoering tijdens realisatie;
- kwaliteitscontrole op uitgevoerd installatiewerk;
- verzorgen van voor- en eindopleveringen met opleverprotocol.

voor elektrotechnische installateurs

- ondersteuning bij calculaties (bijvoorbeeld invullen tellijsten);
- uitwerking richtlijnbestekken;
- verzorgen werktekeningen;
- ondersteuning werkvoorbereiding;
- inspectie van de installatie conform NEN 1010, deel 6

Voor deze diensten maakt E-Control graag een vrijblijvende aanbieding op basis van verrekenuurlonen (regie) of een vast honorarium.