Nu ook inspecties conform VIER methodiek iKeur

Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico's (VIER)
De erkenningsregeling VIER is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. VIER beoogt de brandrisico's, verbonden aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen, te reduceren en daarmee de brandschade aan bedrijven te beperken.

De inspectie volgens de VIER-methode heeft de volgende kenmerken:
- De communicatie met de opdrachtgever staat centraal
- De aanpak is risico gebaseerd
- De raportage is oplossingsgericht

De VIER inspectie wordt steedt vaker als alternatief op NEN 3140 inspectie door brandverzekeraars gevraagd.