NEN3140 inspectie Siza gereed

on 19 juni 2017

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk.

E-Control heeft begin 2017 via een aanbesteding de opdracht verkregen voor het uitvoeren van een NEN3140 inspectie bij 79 locaties van Siza.

Logo Siza