Inspectiebureau

Overheden en verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan het periodiek inspecteren van elektrotechnische installaties. Onze tip: laat onafhankelijke en gecertificeerde inspecteurs uw nieuwe of bestaande installaties, elektrische machines en arbeidsmiddelen keuren volgens NEN 1010 en/of NEN 3140.

Voldoe aan de wetgeving en waarborg de veiligheid!

Naast de wettelijke verplichting hebben onze inspecties als doel om uw elektrotechnische installaties optimaal te beheersen. Maar de belangrijkste reden van inspecteren is om uw veiligheid en die van een ander te waarborgen. Onze deskundige inspecteurs toetsen uw laag- of hoogspanningsinstallaties en rapporteren hun bevindingen. Daarbij kunnen wij u een volledige beheersing van uw elektrotechnische bedrijfsvoering en certificering bieden.

Een offerte aanvragen?
Bel ons, of vraag via onderstaande link een offerte aan en ontvang binnen 5 werkdagen een reactie.

VRIJBLIJVEND OFFERTE AAVRAGEN


SOORTEN INSPECTIES

Inspectie NEN 1010 nieuwe elektrische installaties
Nieuwe elektrische installaties moeten veilig worden aangelegd volgens NEN 1010. Of de installatie voldoet aan de gestelde criteria kunt u achterhalen door een visuele keuring uit te laten voeren of door meting en beproeving. Onze inspecteurs hebben grondige kennis van veiligheidsbepalingen, beschermingsmaatregelen en diverse meetapparatuur om een overzichtelijke rapportage te maken of u van advies te voorzien.

Inspectie NEN 3140 bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen
Als beheerder of installatieverantwoordelijke bent u aansprakelijk voor de veiligheid. In NEN 3140 staat hoe er veilig moet worden gewerkt aan, met of nabij laagspanningsinstallaties. Door een NEN 3140 inspectie te laten uitvoeren weet u wat mogelijke risico’s zijn en hoe u gevaren met elektrotechnische installaties zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Inspectie medische ruimten 
Ook medische ruimten in ziekenhuizen en privéklinieken moeten periodiek geïnspecteerd worden zoals omschreven in NEN1010 deel 710. E-Control is gespecialiseerd in het inspecteren van medische ruimten en heeft alle benodigde gekalibreerde meetapparatuur en kennis in huis.