NEN1010 Opleverinspectie

Bij E-Control kunt u terecht voor een onafhankelijke NEN1010 opleverinspectie. Zo weet u zeker of de elektrotechnische installatie voldoet aan de geldende normen en kunnen eventuele gebreken nog onder garantie worden verholpen. 

Inspectie conform NEN 1010
De opleverinspectie wordt uitgevoerd zoals in de NEN1010 in deel 6 omschreven. In het kort komt dit op het volgende neer:

(Onder)verdeelinrichtingen:
- aanwezigheid van (revisie-)tekeningen;
- visuele controle van de toegankelijkheid, de mechanische constructie en afschermingen, de aansluitingen van de beschermings- en aardleidingen en van de binnenkomende en afgaande voedingen. Tevens controle op de aanwezigheid van waarschuwingsborden met overige noodzakelijke informatie;

H
et meten en beproeven van:
- onderbrekingen in beschermings- en aardleidingen, basis- en aanvullende vereffeningsleidingen;
- fasespanningen, fase en nul stromen (indien zinvol en mogelijk);
- aardcircuitweerstanden en inwendige circuitweerstanden;
- afschakeltijden en afschakelstromen van aardlekschakelaars;
- Het meten van de isolatieweerstand per eindgroep (indien mogelijk) 

Vaste elektrotechnische installatie:
De vaste elektrotechnische installatie bestaat uit de verlichtingsinstallatie en 230V en 400/230V wandcontactdozen, aansluitpunten en wandgoten. Deze installaties zullen volgens hoofdstuk 61.2 “Visuele controle” geheel visueel worden gecontroleerd.

Conform hoofdstuk 61.3 “Metingen en beproevingen” moeten installaties volledig worden beproefd. E-Control zal alle bereikbare voorzieningen zoals wandcontactdozen en aansluitingen tot onderkant systeemplafond (circa 2.500mm).

Bij meervoudige samengestelde wandcontactdozen zal één beproeving worden uitgevoerd en beide beschermingscontacten worden gecontroleerd. Van vast aangesloten apparatuur en metalen delen zoals kabelgoten, vloergoten en wandgoten zal worden gecontroleerd of deze zijn aangesloten op de beschermingsleiding.

Rapportage:
Na het afsluiten van de opnamewerkzaamheden ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage van de bevindingen per fase in Pdf-formaat.

De inhoudsopgave van de rapportage zal als volgt zijn:
- inleiding;
- project omschrijving;
- bevindingen opleverinspectie;
- conclusie;
- bijlagen waaronder de meetlijsten van de verdeelinrichtingen. 

Een offerte aanvragen?
Bel ons, of vraag via onderstaande link een offerte aan en ontvang binnen 2 werkdagen een reactie.

VRIJBLIJVEND OFFERTE AAVRAGEN