NEN 1010

Inspectie

NEN 1010

Bij E-Control kunt u terecht voor een onafhankelijke NEN1010 opleverinspectie. Zo weet u zeker dat de elektrotechnische installatie voldoet aan de geldende normen én kunnen eventuele gebreken nog onder de garantie worden verholpen.

Inspectie conform NEN 1010

De opleverinspectie wordt uitgevoerd zoals in de NEN1010 in deel 6 is omschreven. In het kort komt dit op het volgende neer:

Visuele controle:

Er wordt een visuele controle uitgevoerd van de toegankelijkheid, de mechanische constructie en afschermingen, de aansluitingen van de beschermings- en aardleidingen, en van de binnenkomende en afgaande voedingen.

Tevens wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van waarschuwingsborden met overige noodzakelijke informatie.

Meten en beproeven:

Rapportage:

Na het afsluiten van de opnamewerkzaamheden ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage van de bevindingen per fase. Deze bestaat uit een: