NEN 1010

Inspectie

NEN 1010

Bij E-Control kunt u terecht voor een onafhankelijke NEN1010 opleverinspectie. Zo weet u zeker of de elektrotechnische installatie voldoet aan de geldende normen en kunnen eventuele gebreken nog onder garantie worden verholpen.

Inspectie conform NEN 1010

De opleverinspectie wordt uitgevoerd zoals in de NEN1010 in deel 6 omschreven. In het kort komt dit op het volgende neer:

(Onder) verdeelinrichtingen:

visuele controle van de toegankelijkheid, de mechanische constructie en afschermingen, de aansluitingen van de beschermings- en aardleidingen en van de binnenkomende en afgaande voedingen.

Tevens controle op de aanwezigheid van waarschuwingsborden met overige noodzakelijke informatie;

Het meten en beproeven van:

Rapportage:

Na het afsluiten van de opnamewerkzaamheden ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage van de bevindingen per fase in Pdf-formaat bestaande uit: