SCIOS SCOPE 8
scios dekra

Inspectie

SCIOS SCOPE 8

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle elektrotechnische installaties. Om deze veiligheid te waarborgen kan je een SCIOS Scope 8 inspectie laten uitvoeren.

De periodieke inspectie conform SCOPE 8 (NEN 3140) is hiervoor de richtlijn. In deze richtlijn is omschreven wat minimaal geïnspecteerd dient te worden. Dit wordt vooraf vastgelegd in een inspectieplan. In het inspectieplan zijn de uitgangspunten zoals omvang van het object en de elektrotechnische installatie vastgelegd met eventuele aanvullende wensen.


De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:


Het thermografisch onderzoek voeren wij uit zonder aanvullende kosten en worden als probleempunten in de rapportage meegenomen. Het doel van de inspectie is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

scios logo

E-Control inspecteert volgens de SCIOS Scope 8 kwaliteitssysteem die is ontwikkeld door Stichting SCIOS. Het systeem maakt deel uit van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode, de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en Scope 8.