SCIOS Scope 8
scios dekra

Inspectie

SCIOS Scope 8

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van elektrotechnische installaties. De periodieke inspectie conform SCOPE 8 (NEN 3140) is hiervoor de richtlijn. In deze richtlijn is omschreven wat minimaal geïnspecteerd dient te worden wat vooraf wordt vastgelegd in een inspectieplan. Het doel van de inspectie is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen. In het inspectieplan zijn de uitgangspunten zoals omvang van het object en de elektrotechnische installatie vastgelegd met eventuele aanvullende wensen.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Het thermografisch onderzoek voeren wij uit zonder aanvullende kosten en worden probleempunten in de rapportage meegenomen. In het inspectieplan zijn de uitgangspunten zoals omvang van het object en de elektrotechnische installatie vastgelegd met eventuele aanvullende wensen.

scios logo

E-Control inspecteert volgens de SCIOS Scope 8 kwaliteitssysteem die is ontwikkeld door Stichting SCIOS Het systeem maakt deel uit van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en Scope 8.