MEDISCHE RUIMTEN

Inspectie

MEDISCHE RUIMTEN

Voor de veiligheid van patiënten is een keuring van de apparaten in de medische ruimte van groot belang.
Medische ruimten zijn ruimtes waar verschillende soorten medische behandelingen worden uitgevoerd. Deze zijn benoemd als S1/S2/S3, K1/K2/K3 en G1/G2 ruimten. Welke toepassing voor de ruimte geschikt is, is afhankelijk van de handelingen die in die ruimte worden verricht.

De S-classificatie vloeit voort uit de NEN 3134 voor medisch gebruikte ruimten. Deze norm is in 2005 vervangen door de rubriek 710 NEN 1010-7:200/A3:2005. In 2007 is deze norm opgenomen in de NEN 1010:2007+C1:2008. Na een groot aantal wijzigingen is deze in 2011 vervangen door de NEN 1010:2007+ C1:2008/A1:2011. In 2015 is weer een nieuwe NEN1010 verschenen waar een overstap is gemaakt naar G geclassificeerde ruimten. Dit is de meest actuele versie van de norm voor medisch gebruikte ruimten.

In het inspectieplan zijn de uitgangspunten zoals omvang van het object en de elektrotechnische installatie vastgelegd met eventuele aanvullende wensen.

E-Control heeft periodieke inspecties in medische ruimten uitgevoerd bij:

Opleverinspectie na verbouwing of nieuwbouw medische ruimtes

Laat voor oplevering van een verbouwing of nieuwbouw van de medische ruimtes uw installaties door een onafhankelijk inspectiebedrijf inspecteren. Hiermee voorkomt u achteraf onnodige herstelwerkzaamheden die niet meer zijn te verhalen op de installerende partij. In het inspectieplan zijn de uitgangspunten zoals omvang van het object en de elektrotechnische installatie vastgelegd met eventuele aanvullende wensen.